เกี่ยวกับนักเขียน

ประวัตินักเขียน ธนัสพร หน่อไม้ 

ตำแหน่ง บรรณาธิการอำนวยการ

 เกิดวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2527 

วุฒิการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

 ทำหน้าที่เชื่อมโยงและประสานงาน ระหว่างฝ่ายบริหาร และฝ่ายปฏิบัติการของสิ่งพิมพ์

ความเชี่ยวชาญของนักเขียน มีการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ยอดเยี่ยม การจัดการเวล ทักษะการจัดองค์กรส่วนบุคคล ทักษะการวิจัย การรับรู้เชิงพาณิชย์ ความสามารถในการตกลงและตอบสนองสั้นๆ ความเข้าใจในการเล่าเรื่องและโครงสร้างที่ดีเยี่ยม ความสามารถในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ใส่ใจในรายละเอียด และมีทักษะกลยุทธ์ที่สามารถทำให้ชนะเกมพนันได้อย่างดี และมีทักษะการวิเคราะห์เกมพนันได้อย่างแม่นยำ

ผลงานของนักเขียน ร่าง เขียน แก้ไข และพิสูจน์อักษรข้อความ ทำงานร่วมกับนักออกแบบ ช่างภาพ และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ เช่น การใช้โซเชียลมีเดียเพื่อประกาศเปิดตัวหนังสือและมีส่วนร่วมกับผู้อ่านและเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย พร้อมกับสร้างเพจให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเล่นการพนันให้ได้ผลลัพท์ที่ดี

ข้อมูลติดต่อ

ธนัสพร หน่อไม้

ตำแหน่ง บรรณาธิการอำนวยการ 188thaibet.com

ที่อยู่ 89 วัดชัยมงคล ตำบลปากนํ้า อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270

อีเมล์ [email protected]